Pieters dagbok från sommaren 2019

Hej här kommer lite info om sommarens aktiviteter.

Fågelvägen 15 juni
I fint sommarväder vandrade 12 personer den 7 kilometer långa stigen från Campingen i Strömsund till fågeltornen i Tullingsås. Vi vandrade i olika naturtyper såsom äldre granskog, sumpbjörkskog, myrar, nyckelbiotop, gamla betesmarker och strandängar. Vi såg stora fält av revlummer, blommande skogsvioler, rosling, hjortron, orkideér, dvärgjungfrulin m.m.
Ett rövat tjäderägg hittade vi och hörde och såg ett flertal flyttfåglar, speciellt när vi kom fram till Lillsjön i Tullingsås.
Hela turen tog ungefär fyra timmar att vandra med en rejäl fikapaus. En trevlig och uppskattad tur!
Pieter och Tor Persson guidade med hjälp av Kerstin.

 

 

Vackermyren 29 juni
Ett dussintal ivriga blomsterälskare samlades för att skåda Vackermyrens blomsterprakt. Första överraskningen var direkt vi kommit ur gammelskogen, var att flugblomster etablerat sig alldeles intill rampen! I övrigt såg vi överblommande guckusko, lappnycklar, blodnycklar, skogsnycklar, tvåblad bl.a. En deltagare berättade att det hade blommat skogsfru där ifjol! (Jag var där i augusti och fick till min glädje se ett tjugotal blommande exemplar ). Som vanligt en intressant tur med nöjda deltagare.

Skogsfru

Flora och fauna i Frostviken 20-21 juli
Det var Robban, Marie och Pieter som gav sig iväg upp till Blåsjön först för att hämta upp Gunnel Fredriksson. Efter lite fika fortsatte vi till Stekenjokk och fjället Raure. Vi följde blomsterstigen som Gunnel och Ingemar Grawé har anlagt. Såg gullbräcka, lappspira, lappljung, ängspiplärka, stenskvätta bl.a. Efter detta till fjällrävarna! Tillsammans med miljoner mygg kämpade vi mot den kända lyan. Lyckan när vi fick syn på två vuxna och sex valpar var total. Valparna och tiken sprang fort in i lyan medans hanne tog vakt uppepå. Fantastiskt! Efter lite fågelskådning och mat i Klimpfjäll åkte vi till Gunnel för övernattning. Dag två letade vi oss fram till Marmorgrottan i Norge. ”Fint” sa Robban och Marie som hittade dit. Nu var det dags att söka efter fjällbruden! Efter en lång men spännande omväg hittade vi fram till Tunnsjöen, där blommade ett tjugotal ståtliga fjällbrudar på klippväggen! Så var det hemfärd. Vi hann också besöka Blåsjöfjället, Ankarede, Brakkåfallet, Hällingsåfallet innan vi var hemma. En fantastisk tur, synd att inte fler deltog men vi försöker nästa år igen.

Fjällräv

Norrskogs familjedag i Junsele 10 aug.
Vi var ditbjudna för att Sollefteåkretsen inte kunde vara med. Vi hade bokbord och artkunkapstestet ”Naturfalken”. Många besökte oss med frågor och naturberättelser, det var över tvåtusen människor där. Vi värvade 5 medlemmar till Sollefteåkretsen.
Pieter och Ulf deltog-

Insektsinsamling
Pieter har under hela sommaren deltagit i ett mycket stort projekt som drivs av Naturhistoriska Riksmuseét. Syftet är att
kartlägga insektslivet runt i Sverige och skapa ett underlag för framtida studier. Det är också ekologiska experiment i samband med fällorna där man vill se samspelet mellan växter och insekter. Pieter har fyra fällor nedanför Ringvattnet
och ska tömma dem en gång per vecka fram till sista oktober (om det går).

 

Svensk dagfjärilsövervakning
I slutet av juli åkte Anna, Ingrid, Bengt och Pieter till Tullus för en föreläsning om dagfjärilar som Krokomkretsen anordnat.
Föreläsare var Lars Pettersson från Lunds Universitet, som tillika är ansvarig för Svensk Dagfjärilsövervakning Efter föreläsning gav vi oss ut i sommarsolen med håvar och plastburkar. På grund av den höga temperaturen, flög fjärilarna väldigt snabbt och blev svårfångade men ett flertal arter fångades och artbestämdes. Vi fångade bl.a. ängsblåvinge, vitfläckig guldvinge, aurorafjäril och backmätare. Nästa år blir det dagfjärilsinventering!

Biologiska mångfaldens dag på Landön

 

Här hade man möjligheten att förbättra sina artkunskaper inom natur och miljö.
Det kommer fler tillfällen, passa då på att testa dina kunskaper och erövra en Naturfalk! Det var ett par personer som klarade Tornfalken (50 arter) med lite hjälp av Pieter.

Bilder från fågelvägen 15 juni 2019

 

Vi vandrade i drygt tre timmar genom varierande naturtyper, gammal granskog, björksumpskog, myr och gamla lägdor. En skön tur som även en 89-åring (Yngve) klarade av. Ett otal växter och fåglar uppmärksammades. Vi har en ny tur nästa år men gå gärna själv, följ de blå markeringarna.  Med vänlig hälsning Pieter.

Utsläppen måste minska och klimatkunskapen öka

 

I FN:s klimatpanels rapport ”Global Warming of 1,5 °C ” varnas för kraftigt ökade klimatförändringar om den globala uppvärmningen blir 2 grader i stället för 1,5. Två miljarder människor kommer att beröras av översvämningar år 2050, jämfört med drygt 500 miljoner i dag.
De åtaganden som världens länder gjort i sina klimatplaner till FN motsvarar en uppvärmning på omkring 3 grader. En sådan klimatförändring skulle leda till en massutrotning av arter och få förödande konsekvenser för världens korallrev, regnskogar, glaciärer och människor på vår jord.
Situationen är nu så allvarlig att alla aktörer måste dra sitt strå till stacken, även Strömsunds kommun.
Därför har Vattudalens Naturskyddsförening gjort en skrivelse till kommunstyrelsen om att kommunen bör anstränga sig mer för att minska utsläppen och öka invånarnas kunskap om klimatutmaningen.
Vi vill se en omställnings- och folkbildningsplan samt koldioxidbudget, med målet att Strömsunds kommun ska nå nollutsläpp år 2030.
Det handlar om vilken värld vi vill lämna efter oss till våra barn och framtida generationer. En värld med extremväder och där stora delar av vår jord är obeboeliga eller en planet i balans med förutsättningar för ett liv i harmoni och där människorna ännu har en viss handlingsfrihet?
Vattudalens Naturskyddsförening hoppas att Strömsunds kommunstyrelse samt kommunfullmäktige kan enas i mänsklighetens största utmaning någonsin. Stödjer ni vår skrivelse?
Anna Andrée
vice ordförande Vattudalens Naturskyddsförening

 

Fågelvägen Lördag 15 juni.

 

Fågelvägen Lördag 15 juni. Samling vid Strömsunds camping kl. 10.00. Följ med på en lätt vandring till Tullingsås. Vi vandrar genom flera olika naturtyper tillsammans med kunniga guider. Vandringen tar 3–4 timmar. Ta med eget fika. Vi ordnar skjuts tillbaka till Strömsund. Kontakt: Pieter.

 

 

Vackermyren Lördag 29 juni.

Vackermyren Lördag 29 juni. Samling vid Hembygdsgården i Strömsund kl. 10.00 eller vid vägskälet E45/Fyrås kl. 11.00. Kom och titta på våra vackra orkidéer och alla andra växter som finns på Vackermyren. Ta med fika. Kontakt: Robban eller Pieter.

Svamputflykt Lördag 31 augusti

 

Svamputflykt Lördag 31 augusti i Strömsundstrakten.

Samling vid Hembygdsgården kl. 10.00. Både vana och ovana svampplockare är välkomna att lära mer om matsvampar. Tips om tillagning och förvaring. Vi bjuder på kaffe och smakprov.