Välkomna till Vattudalens Naturskyddsförening

Vi är en del av Naturskyddsföreningen, som är Sveriges största och äldsta förening för skydd av natur, miljö och klimat med över 220 000 medlemmar. I Strömsund är vi närmare 200 medlemmar men vi behöver bli ännu fler för att vår röst för bevarandet av vår vackra natur och den biologiska mångfalden skall bli starkare. Under årens lopp har vi på många olika sätt medverkat till en bättre miljö i vår kommun:

◆ Vi var en starkt bidragande kraft till att Storån och Parbäckarna i Frostviken inte blev utbyggda.

◆ Vi har bidragit till att flera naturreservat tillkommit, bl.a. Jougdadalen.

◆ Vi har hjälpt till att stoppa gruvbrytning i Jormliklumpen.

◆ Vi har tagit initiativ till att göra förskolor giftfria.

◆ Vi genomför varje år aktioner för att handla miljövänligt.

◆ Vi försöker stoppa utbredningen av vattenskotertrafik.

◆ Vi är en tumme i ögat på skogsbolagen för att skogsbruket skall bli hållbart och miljövänligt.

◆ Vi hjälpte till att få stopp på DDT och Hormoslyr och andra gifter både i skogar och trädgårdar.

 

Hjälp oss!
Vi behöver dina falkögon för att bevaka naturen i vår kommun. Vi är särskilt uppmärksamma på skogsbruket, vattnen, vindkraften, fiskodlingar, nedskräpning, vattenskotrar, vägkanter o.s.v.
Hjälp oss att bevara den biologiska mångfalden i Strömsunds kommun.
Hjälp oss att bevara vår vackra natur!

Kontakta oss HÄR!