Hela 2022 firade vi att det var 100 år sen bävern återinfördes i svensk natur.

Från 1871, när den sista bävern dödades i Frostviken i norra Jämtland, till 1922 saknades ett djur i Sverige som de flesta av oss tar för givet alltid funnits här.

År 1922 gjordes den första utsättningen av bävrar i Sverige, i Bjurälven, norra Jämtland. Det var på initiativ av landsantikvarien Erik Festin, som också var sekreterare i Jämtland-Härjedalens Naturskyddsförening!

Bävrarna kom från Åmli i södra Norge där en av Europas sista rester av bäver fått en fristad. Från denna lilla stam skedde utsättning av 80 bävrar på 19 olika platser i Sverige åren 1922-39.

Idag finns det ca 130 00 bävrar i vårt land och utsättningar av bävrar i andra länder i Europa har gjort att bävern nu sprider sig tillbaka till sitt ursprungliga utbredningsområde där den funnits sen istidens slut. Det är väl något att fira!

Två av de tre första återinplanteringarna skedde i Strömsunds kommun, i Bjurälven respektive Görvik nära Hammerdal. Därför vill vi i Vattudalskretsen berätta bäverns historia.