Styrelse 2023

Ordförande
Bengt Strömstedt
070-7825519
bengt.stromstedt@me.com

Vice ordförande
Pieter Fürst, ansvarig för skog och florafrågor
070-317 30 70
vattudalen@gmail.com

Kassör/ sekreterare
Ulf Ramstedt, ansvarig för programbladet
0730-55 81 06
ulf.ramstedt@gmail.com

Övriga ledamöter:
Robert Jansson, fågelexpert
070-234 10 70
robert.j.jansson@gmail.com

Petter Holter, ansvarig för hemsidan
073-810 01 70
petterholter@hotmail.com

Carina Källén

Suppleanter:
Anna Andrée, ansvarig för miljövänliga veckan och marknadsföring
070-412 77 35
ananandree@gmail.com

Kerstin Andersson-Hedström
Anna Carlsson