Styrelse

Styrelse 2018

Ordförande
Pieter Fürst (vattudalen(z)gmail.com)
Sekreterare och kassör
Ulf Ramstedt (ulf.ramstedt(z)gmail.com)
Ledamöter
Anna Andrée (ananandree(z)gmail.com)
Robert Jansson (stam.remla(z)telia.com)
Petter Holter (petterholter@hotmail.com) hemsidesansvarig.

Suppleanter
Kerstin Hedström – Andersson (kerstin.andersson-hedstrom(z)zonline.se)

Maria Grill

Hugo Ström