Förre ordföranden har ordet

Vår förening i Strömsunds kommun har funnits sedan 1972. Under dessa år har vi haft stor betydelse för att skydda vår natur och bevara den biologiska mångfalden i kommunen. Jag vill påstå att flera av de naturreservat som vi har idag inte skulle finnas utan vår påverkan. Jougdadalen är ett bra exempel. Vi har även medverkat till att Storåns vattensystem förblivit outbyggt, likaså Parbäckarna i Frostviken. Vidare har vi fått kommunen att avskaffa giftiga plastleksaker på våra förskolor och uppmuntrat livsmedelshandeln att bland annat införa ekologiska livsmedel. Detta och mycket mer är något vi uträttat under dessa år och jag känner en stolthet över vår förening som outtröttligt arbetar för att försvara vår natur och miljö. Ibland misslyckas vi, men ofta har vi framgång. Vi har mycket arbete framför oss, som att skydda naturen mot för hård exploatering. Vad händer till exempel med gruvbrytningen i Stekenjokk eller gammelskogen Björkvattnet? Hur arbetar vi för att inte strandskyddet ska urholkas?
Efter nära 40 år avgår jag som ordförande för Vattudalens Naturskyddsförening. Jag vill släppa fram andra och yngre krafter att fortsätta vårt arbete för klimat, miljö och biologisk mångfald.

Tack för all uppmuntran och respons genom åren!
Pieter Fürst