Pieters dagbok från sommaren 2019

Hej här kommer lite info om sommarens aktiviteter. Fågelvägen 15 juni I fint sommarväder vandrade 12 personer den 7 kilometer långa stigen från Campingen i Strömsund till fågeltornen i Tullingsås. Vi vandrade i olika naturtyper såsom äldre granskog, sumpbjörkskog, myrar, nyckelbiotop, gamla betesmarker och strandängar. Vi såg stora fält av revlummer, blommande skogsvioler, rosling, hjortron, […]

Läs mer

Bilder från fågelvägen 15 juni 2019

  Vi vandrade i drygt tre timmar genom varierande naturtyper, gammal granskog, björksumpskog, myr och gamla lägdor. En skön tur som även en 89-åring (Yngve) klarade av. Ett otal växter och fåglar uppmärksammades. Vi har en ny tur nästa år men gå gärna själv, följ de blå markeringarna.  Med vänlig hälsning Pieter.

Läs mer

Utsläppen måste minska och klimatkunskapen öka

  I FN:s klimatpanels rapport ”Global Warming of 1,5 °C ” varnas för kraftigt ökade klimatförändringar om den globala uppvärmningen blir 2 grader i stället för 1,5. Två miljarder människor kommer att beröras av översvämningar år 2050, jämfört med drygt 500 miljoner i dag. De åtaganden som världens länder gjort i sina klimatplaner till FN […]

Läs mer

Fågelvägen Lördag 15 juni.

  Fågelvägen Lördag 15 juni. Samling vid Strömsunds camping kl. 10.00. Följ med på en lätt vandring till Tullingsås. Vi vandrar genom flera olika naturtyper tillsammans med kunniga guider. Vandringen tar 3–4 timmar. Ta med eget fika. Vi ordnar skjuts tillbaka till Strömsund. Kontakt: Pieter.    

Läs mer

Vackermyren Lördag 29 juni.

Vackermyren Lördag 29 juni. Samling vid Hembygdsgården i Strömsund kl. 10.00 eller vid vägskälet E45/Fyrås kl. 11.00. Kom och titta på våra vackra orkidéer och alla andra växter som finns på Vackermyren. Ta med fika. Kontakt: Robban eller Pieter.

Läs mer